Logo gemeentenieuwsonline.nl
<p>(foto: Jannie Schaapman)</p>

(foto: Jannie Schaapman)

(Foto: Jannie Schaapman)

Protestantse gemeente Groesbeek

ZONDAG 23 MEI: PINKSTEREN

Om 10.00 uur begint een feestelijke viering waarin iedereen na lange tijd weer van harte welkom is in de kerk, uiteraard met inachtneming van de coronaregels, onder andere het dragen van een mondkapje, 1,5 m. afstand houden en nog geen gemeentezang.

Voorganger is da. Janneke Ruijs

Tijdens de dienst is er een Pinksterzendingscollecte voor Kerk in Actie, voor christelijke gezinnen in Egypte die geen geld hebben voor een eigen bijbel.

Digitaal doneren kan via NL 08 NLGB 0000961922 tnv. Diaconie Prot. Gem. Groesbeek. O.v.v. KIA Egypte-bijbels.

Vanaf 9.45 uur staat de kerkdeur open.

We gaan ook door met het streamen van de diensten zodat allen die (nog) niet naar de kerk kunnen komen online mee kunnen vieren:

Ga naar de website www.pkn-groesbeek.nl en klik op ‘Diensten’ en daaronder ‘Deze maand’. U ziet daar de link.

Deze 1e Pinksterdag zendt ook Omroep Berg en Dal TV een Oecumenische Pinkstermeditatie uit vanuit de Cosmas en Damianus-kerk. Voorgangers zijn pastoor Aloys van Velthoven en da. Janneke Ruijs. Het thema van de viering is: ‘De vruchten van de geest’. Voor verdere info hierover: zie artikel elders in dit blad.

Meer berichten