Logo gemeentenieuwsonline.nl
<p>Logo Stichting Huys te Moock. (foto: Paul Otten)</p>

Logo Stichting Huys te Moock. (foto: Paul Otten)

(Foto: Paul Otten)

Stichting Huys te Moock zoekt helpers

MOOK - De stichting Huys te Moock beoogt de lokale en regionale geschiedenis van de Tachtigjarige Oorlog in de herinnering terug te brengen. Huys te Moock beschouwt deze belangrijke periode voor Nederland èn voor de regio Noord Limburg als een onmisbaar onderdeel van ons lokaal cultuurhistorisch erfgoed.

De stichting beijvert zich dan ook om de verhalen over en legendes uit die periode actief te blijven vertellen aan inwoners en gasten van deze streek en over te dragen aan de jeugd om daarmee deze lokale historie in het collectieve geheugen vast te houden, ook voor toekomstige generaties.

“We hebben historische wandel- en fietsroutes uitgezet, verhalen en legendes verzameld, promotiemateriaal ontwikkeld, een Educatief Bezoekerscentrum geopend en een website gebouwd. De laatste twee jaar is de stichting zich meer gaan richten op het uitdragen van deze verhalen en legendes in gegidste wandelingen, presentaties en lessen op basisscholen. We organiseren jaarlijks een erfgoeddag met onder andere re-enactors.

Dat we dit niet allemaal alleen voor elkaar krijgen spreekt vanzelf. Door de toename aan het aantal te organiseren activiteiten hebben wij behoefte aan een bredere stabiele basis en zijn we op zoek naar geïnteresseerden, die gegrepen worden door bovenstaand verhaal. Een bezoekje aan onze website geeft wellicht nog meer informatie.

Mocht je liever persoonlijk contact willen dan kan dit altijd telefonisch (Bauke Eekma, 06 22558019) of via info@huystemoock.nl en we plannen een vrijblijvende afspraak in het huis ‘Die Swaere Noodt’, Rijksweg 189 in Mook.”

Meer berichten