Logo gemeentenieuwsonline.nl

De Twaalf Apostelen

04 juni 15.00 uur Marialof in de kerk van Nederasselt

HEUMEN - Sint-Joris

Zaterdag 05 juni 19.00 uur Eucharistieviering

Yves Mambueni

Gebedsintenties: Jan van Duijnhoven; Hein en Annie Aalders-Janssen Bouwmeester; Fam Tax-de Kleijn; Gerrit Kesseler.

NEDERASSELT - H.Antonius Abt

Weekend 05 en 06 juni Geen viering

OVERASSELT - H.Antonius Abt

Donderdag 03 juni 19.00 uur Donderdagavondgebed in de kerk

Yves Mambueni

Zondag 06 juni 11.00 uur Woord en Communieviering

Lara van der Zee

Gebedsintenties: Bets Schel, Theo Schel, Hent en Cato Schel-Giebels / Harry Derks / Jo Vink / Marietje Duighuisen-van de Groes / Gerard Schiks / Marie Jacobs-Roelofs (namens de KBO).

Dinsdag 08 juni 10.15 uur Mijlpaalviering in de kerk

Meer berichten