Logo gemeentenieuwsonline.nl

Beweegtuin Millingen weer actief!

MILLINGEN - Sinds 26 mei is ook op woensdagmiddag van 14.30-15.30 uur weer gestart met de activiteiten van de beweegtuin op sportpark De Hove aan de Hoefseweg in Millingen. Uiteraard binnen de coronaregels!

Het is toegestaan om op sportpark De Hove in groepjes van vier activiteiten te doen. De beweegtuin heeft daarvoor ook toestemming gekregen van sportpark De Hove zelf en van de gemeente. Alle activiteiten zijn erop gericht dat er in groepjes van vier met onderling voldoende afstand en ook met voldoende afstand tussen de verschillende groepjes wordt gewerkt.

Er worden vier soorten activiteiten aangeboden: bewegen op muziek, diverse spelen, werken op de toestellen én buikspieroefeningen. Alle activiteiten vinden buiten plaats, en uiteraard alleen wanneer het goed weer is (dat wil zeggen, wanneer het niet regent).

Van de deelnemers wordt gevraagd: vijf minuten voor aanvang aanwezig te zijn; naam en telefoonnummer op te schrijven; handschoenen te dragen bij de activiteiten waarbij (spel)materiaal wordt aangeraakt; een eigen matje mee te nemen voor de buikspieroefening (donderdag); na afloop direct te vertrekken en niet dicht op elkaar bij te praten of na te praten.

De coaches van de beweegtuin verheugen zich erop iedereen weer te zien, woensdag van 14.30-15.30 uur of donderdag van 10.00-11.00uur.

Meer berichten