Logo gemeentenieuwsonline.nl

De Twaalf Apostelen

HEUMEN - Sint-Joris

Zaterdag 19 juni 19.00 uur Eucharistieviering

Yves Mambueni

Gebedsintenties:Hein en Annie Aalders-Janssen Bouwmeester; Frans en Gon Arts-Jacobs.

NEDERASSELT - H.Antonius Abt

Weekend 19/20 juni                         Geen viering

OVERASSELT - H.Antonius Abt

Donderdag 17 juni 19.00 uur Donderdagavondgebed in de kerk

Yves Mambueni

Zondag        20 juni 11.00 uur Eucharistieviering

Yves Mambueni

Gebedsintenties: Miep Peeters Weem-Klabbers / Jan van Dreumel / Jan Derks / Frans Hammen / Marie Jacobs-Roelofs / Gerard Gerrits / Jo van Haren.

Meer berichten