Logo gemeentenieuwsonline.nl
<p>De kerktoren aan de Kerkstraat, gezien vanaf de Ottenhoffstraat met op de voorgrond de plek waar in 1870 de fossiele hoorn gevonden is.</p><p>(foto: Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 1924)</p>

De kerktoren aan de Kerkstraat, gezien vanaf de Ottenhoffstraat met op de voorgrond de plek waar in 1870 de fossiele hoorn gevonden is.

(foto: Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 1924)

(Foto: )

Hoorn oeros, opgegraven te Groesbeek

GROESBEEK - In juli 1870 wordt in een tiental landelijke dagbladen aandacht besteed aan de vondst van de hoorn van een oeros. Het object wordt duidelijk beschreven, maar niet de locatie van de opgraving. Het was zoeken, maar uiteindelijk is het gelukt.

Door Gerrie Driessen,

Heemkundekring Groesbeek

Groesbeek, 21 juli 1870. Bij het leggen van fundamenten ener brug over de Groesbeek, is dezer dagen een belangrijke opgraving geschied. Ongeveer 0,75 meter onder de tegenwoordige bedding der beek is een dunne veenlaag, waarin een fossiele hoorn, enige tanden en een stuk ruggengraad van een urox of soortgelijk dier gevonden. De hoorn is gebogen in de vorm een cirkel met een middellijn van plus minus 0,35 meter, en de lengte aan de buitenkant vanaf de kroon tot het uiteinde ia 0,73 meter, hij weegt 3 kilogram en 60 grammen. Ofschoon het moeilijk te bepalen is, hoelang deze overblijfselen van een der voorouders van onze runderen hier gerust hebben, kan men zich minstens 2000 jaar terugdenken, toen deze streek een uitgebreid moeras moet geweest zijn. Voor beoefenaars der zoölogie en andere belangstellenden is de hoorn vooreerst op de secretie der gemeente Groesbeek te bezichtigen. Einde bericht.*

Waar de brug (bruggetje) werd gebouwd, kon gereconstrueerd worden aan de hand van teksten in de uitgave Geschiedenis van Groesbeeks oudste kerk en van 400 jaar protestantse gemeente 1612-2012 . Op blz. 170 en 173 wordt vermeld dat op 14 december 1869 een nieuwe pastorie geopend is. Deze is gelegen aan de huidige Ottenhoffstraat, afslag Zevenheuvelenweg. Om te zorgen dat de dominee rechtstreeks naar de kerk kon lopen, werd vandaar een pad naar de kerk aangelegd dat pal langs de toren naar de Kerkstraat liep. Om daar te komen moest de vlak in de buurt ontspringende Groesbeek overgestoken worden. De beek was toen ruim een meter breed en de bedding zeer drassig. Dominee J.N. van der Hoeve wordt hier bevestigd op 6 februari1870, waarna in juli 1870 de brugwerkzaamheden begonnen, waarbij de hoorn gevonden wordt. Onbekend is waar het object uiteindelijk beland is.        

Meer berichten