Logo gemeentenieuwsonline.nl

De twaalf Apostelen

HEUMEN - Sint-Joris 

Weekend 24/25 juli  Geen viering

NEDERASSELT - H. Antonius Abt

Zaterdag 24 juli 19.00 uur Eucharistieviering

Ensemble Mazing Joy

Martin Claes

Gebedsintenties: Piet v.d. Stappen; overleden fam. v.d. Stappen-van Boekel. 

OVERASSELT - H. Antonius  Abt

Donderdag 22 juli 19.00 uur Donderdagavondgebed in de kerk

Wim Klaver

Zondag  25 juli 11.00 uur Eucharistieviering

Ton van Balveren

Gebedsintenties: Walter Derks / Michael Derks en Jo Derks-Bouwmans / 

Marietje Duighuisen-van de Groes / Gerard Gerrits / Toon Brinkman / Albert Gijsbers.

Meer berichten