Logo gemeentenieuwsonline.nl
<p>Beeld uit de viering van 29 augustus. (foto: PKN Heumen)</p>

Beeld uit de viering van 29 augustus. (foto: PKN Heumen)

(Foto: PKN Heumen)

Welkom in gastvrije Joriskerk

HEUMEN - Iedereen is elke zondagmorgen om 10.00 uur welkom in de protestantse Joriskerk van Heumen. 

“We informeren u graag over onze vieringen. Op deze vindplaats van geloof, hoop en liefde, delen mensen iedere zondag liederen, verhalen en woorden in de context van vandaag. Wij vormen een gastvrije, oecumenische gemeenschap waar lief en leed gedeeld wordt in een veelkleurigheid in geloven. U bent van harte welkom.”


Aanmelden
Binnen 1,5 meter passen er 25 bezoekers die de zondagse vieringen kunnen bijwonen. U kunt ook nog steeds live meekijken of terugkijken via www.pknheumen.nl. U dient zich per e-mail op te geven bij Gerard Schoonderbeek via scriba@pknheumen.nl.


Zondag 5 september
Voorganger is ds. D. Kruyt uit Arnhem. De collecten zijn voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk (JOP) en voor de Diaconie.


Zondag 12 september
Voorganger is ds. H.T. Kroesbergen. De collectedoelen zijn gelijk aan die van 5 september. Deze zondag is het startzondag. Meer informatie vindt u op www.pknheumen.nl.

Collecte
Kunt u niet in de kerk aanwezig zijn? Dan kunt u uw gift geven via rekeningnummer NL16 INGB 0000 9047 42 van de Diaconie met vermelding van het collectedoel.Contact en voorbeden
Voor contact met een predikant of het doorgeven van voorbeden kunt u mailen met dominee Hermen Kroesbergen via predikant@pknheumen.nl. Op de website staan meer contactgegevens.

Meer berichten