Logo gemeentenieuwsonline.nl
<p>Viering in de Sint-Joriskerk in Heumen.</p>

Viering in de Sint-Joriskerk in Heumen.

(Foto: PKN Heumen)

Vieringen en activiteiten rondom de Joriskerk in Heumen

HEUMEN - Iedereen is elke zondagmorgen welkom in de protestantse Joriskerk van Heumen. Men leest hier meer informatie over de vieringen en activiteiten op zondag en doordeweeks.

In het gebouw hanteren we weer de opstelling van voor de coronacrisis waarbij wel gepaste afstand bewaren. De vieringen beginnen om 10.00 uur. Deze zijn ook online te volgen via pknheumen.nl.
De gemeente vormt een gastvrije, oecumenische gemeenschap waar lief en leed gedeeld wordt in een veelkleurigheid in geloven. De Joriskerk ziet zichzelf als een vindplaats van geloof, hoop en liefde.

Zondag 31 oktober
Voorganger is ds. H.T. Kroesbergen. De collecten zijn voor de Rudolph Stichting en de Diaconie.

Zondag 7 november
Voorganger is ds. H.T. Kroesbergen. De collectedoelen zijn gelijk aan die van 31 oktober. Er is kindernevendienst vanaf 9.45 uur in De Terp (tegenover de kerk). Alle kinderen zijn van harte welkom!

Agenda
Diverse activiteiten naast de kerkdiensten kunnen gelukkig weer doorgaan. Deze vindt u op www.pknheumen.nl. We nodigen u van harte uit!

Collecte
U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL16 INGB 0000 9047 42 van de Diaconie met vermelding van het collectedoel.

Contact en voorbeden
U kunt in contact komen met de dominee via predikant@pknheumen.nl.

Meer berichten