Logo gemeentenieuwsonline.nl
<p>Spoorzone station Mook/mMolenhoek.</p>

Spoorzone station Mook/mMolenhoek.

(Foto: Bert Janssen)

Spoorzone: uniek natuurgebied in Molenhoek.

MOLENHOEK - In oktober 2020 is de startnotitie Ecozone Molenhoek verschenen. Achter deze verraderlijke titel schuilt het oude plan om verkeer vanuit Groesbeek naar de A73 in Molenhoek om te leiden via de zogenoemde 5a-variant langs station Mook/Molenhoek.

Voor de vierde keer komt er een kostbaar verkeerskundig onderzoek! Ook bij de 5a-variant ondervinden bewoners van een woonwijk hinder en blijven overstekende kinderen gevaar lopen (sportvelden).
De spoorzone kenmerkt zich door haar grote ecologische waarde. Regelmatig bezoeken biologen/entomologen vanuit heel Nederland, waaronder ook onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen en medewerkers van EIS/Naturalis, dit gebied.

Er zijn 1750 verschillende soorten waargenomen (circa 200 zeldzame tot zeer zeldzame; (vergelijking met Mookerheide, 1300 respectievelijk 60).
Het terrein heeft functie als verbindende schakel tussen reptielenpopulaties. Hun leefgebied zou door de aanleg van de 5a-variant ernstig worden verstoord.

Alle partijen in de gemeenteraad van Mook en Middelaar hebben bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2018 de wil uitgesproken om de bedrijvenbestemming die nog steeds op het gebied rust, te wijzigen in natuurgebied. Inmiddels zijn we vier jaar verder, is aan deze kiezersbelofte nog steeds niet voldaan en sterker nog, dreigt er alsnog een asfaltweg doorheen te worden getrokken!

“Hopelijk komt de voltallige gemeenteraad ook tot inzicht en kunnen we binnenkort in de verkiezingsfolders lezen dat zij deze 5a-variant naar de prullenbak verwijzen!”, aldus Bert Janssen namens natuur- en milieugroep Animo.

Meer berichten