Logo gemeentenieuwsonline.nl

Onderzoek naar gezondheid kinderen

BERG EN DAL - Iedere ouder met een kind van 0-12 jaar kan meedoen aan de kindermonitor. De kindermonitor is een onderzoek met vragen aan ouders over gezond en veilig opgroeien. Men doet mee door een korte vragenlijst in te vullen via www.kindermonitor.nl/ggdgz.


Om de vier jaar onderzoekt GGD Gelderland-Zuid hoe het gaat met kinderen tussen de 0 en 12 jaar. Hiervoor vragen zij aan ouders om een vragenlijst in te vullen. Het onderzoek helpt scholen en gemeenten. Bijvoorbeeld om gezonde activiteiten en voorzieningen te organiseren voor kinderen en hun ouders. Dit jaar is iedereen natuurlijk extra benieuwd of de coronamaatregelen invloed hebben gehad op kinderen. Het onderzoek is anoniem.

Uitnodigingsbrief
Sommige ouders hebben begin oktober al een uitnodigingsbrief gekregen om mee te doen aan het onderzoek. Deze ouders zijn willekeurig met een steekproef geselecteerd. Zij vullen een uitgebreide vragenlijst in. Kijk voor meer informatie op www.ggdgelderlandzuid.nl/kindermonitor.

Meer berichten