Logo gemeentenieuwsonline.nl
<p>Kapelaan Hans van der Donk ontvangt uit handen van Jacques Pouwels het Mariaboek van de kerklocatie Malden.&nbsp;</p>

Kapelaan Hans van der Donk ontvangt uit handen van Jacques Pouwels het Mariaboek van de kerklocatie Malden. 

(Foto: Fons Fisscher)

Afscheid kapelaan Hans van der Donk in Malden

MALDEN - De H. Antonius Abtkerk in Malden vormde op 23 oktober het decor voor het afscheid van kapelaan Hans van der Donk. Een afscheid dat door corona een jaar werd uitgesteld. Velen waren gekomen om deel te nemen aan de viering van de eucharistie, waarin Hans met de pastoor en twee diakens voorging. Een gelegenheidskoor ondersteunde de viering muzikaal op een wijze zoals lang niet meer in de kerk was gehoord.

Jacques Pouwels, lid van de locatieraad van de H. Antonius Abtkerk, verwoordde hoe Hans door de persoonlijke invulling van zijn priesterschap veel betekend heeft voor de Maldense parochielocatie. Hans legde contacten met scholen, organiseerde onder andere de eerste communie en wist altijd nieuwe misdienaars te vinden. Hij organiseerde ook kloosterdagen, ontving Sinterklaas weer in de kerk, opende de kerststal bij het vrijwilligersfeest, was present op het Caeciliafeest van het Maldens Gemengd Koor, ging op huis- en ziekenbezoek en bad tijdens de vieringen regelmatig voor de toekomst van onze kerk. 

Hans, die een groot Maria-fan is, kreeg van de locatie Malden een fraai boek met afbeeldingen van de Madonna. Daarna was er koffie met gebak, een hapje en een drankje en kreeg iedereen de gelegenheid persoonlijk afscheid te nemen. Vele parochianen deden dit en droegen bij aan het afscheidscadeau voor Hans.

Meer berichten