Logo gemeentenieuwsonline.nl

Opnieuw elkaar ontmoeten in het Alzheimercafé

GROESBEEK - Op 1 november was het Alzheimercafé in Groesbeek gelukkig weer open! Tijdens zo’n avond is er ruimte voor ontmoeting met lotgenoten, mantelzorgers en belangstellenden. Bovendien is het ook een avond waarop in een thema informatie wordt gegeven.

Deze avond gaf mevrouw L Nieuwenhuizen informatie over verschillende vormen van dementie. De vier soorten dementie die het meeste voorkomen zijn de ziekte van Alzheimer: hierbij krijgt iemand problemen met het geheugen en hoe langer hoe meer moeite met dagelijkse vaardigheden.
Vasculaire dementie: problemen in de doorbloeding van de hersenen veroorzaken deze ziekte. Welke symptomen iemand met vasculaire dementie heeft, hangt af van het hersengebied dat beschadigd is geraakt.
Dan heb je frontotemporale dementie: deze vorm komt vaak voor op jongere leeftijd. Veranderingen in het gedrag vallen meestal als eerste op. Ook taal en spraak kunnen aangetast zijn.
Als laatste van de vier noemen we Lewy body-dementie: dit is te herkennen aan schommelingen in iemands geestelijke achteruitgang. Ook heeft iemand met Lewy body-dementie vaak verschijnselen van de ziekte van Parkinson.

De avond werd muzikaal opgeluisterd door de vaste muzikanten Jan en Eelco. De volgende keer op 6 december zal de avond in het teken staan van thuis wonen met dementie en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Meer berichten