Logo gemeentenieuwsonline.nl

Huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen Griekenland

GROESBEEK - Het is bijna zover. Van 22 tot 27 november collecteren we voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Hun situatie is urgenter dan ooit. Meer dan 50.000 kinderen verblijven onder erbarmelijke omstandigheden op Griekse eilanden of op het vasteland. Door de trage procedures zitten sommigen daar wel drie jaar.

Stukje welvaart delen. Kerk in Actie, die de huis-aan-huiscollecte organiseert, helpt vluchtelingenkinderen in Griekenland met voedsel, kleding, zorg en onderwijs en probeert ze op een betere plek te krijgen. Op meer dan zeshonderd plekken gaan collectanten van 22 - 27 november langs de deuren. Het is schrijnend om te zien hoe wij in Europa omgaan met vluchtelingen, kwetsbare mensen die op zoek zijn naar een klein beetje veiligheid. Misschien is het slechts een druppel op een gloeiende plaat, maar voor mensen die zo’n druppel krijgen, is het heel belangrijk. “De kring van invloed die we wel hebben, moeten we benutten om iets te doen voor kwetsbare medemensen.”

In de knel
Kerk in Actie is het diaconale programma van de Protestantse Kerk in Nederland. De organisatie zet zich wereldwijd in tegen armoede en onrecht. De projecten van Kerk in Actie richten zich op mensen die slachtoffer zijn van rampen en conflicten, mensen die niet in vrijheid kunnen geloven en mensen die leven in armoede. Een belangrijk deel van het werk van Kerk in Actie richt zich op kinderen die in de knel zitten door oorlog, armoede of uitbuiting. Kijk ook op kerkinactie.nl/griekenland. “Geef gul aan de collectant! Namens alle vluchtelingenkinderen in Griekenland: dank voor uw betrokkenheid.”

Meer berichten