Logo gemeentenieuwsonline.nl

Kernachtig Groesbeek vraagt onderzoek zomercarnaval in Berg en Dal

BERG EN DAL – De drie politieke partijen SG, VOLG en GVP die onlangs zijn opgegaan in Kernachtig Groesbeek hebben vragen gesteld aan het college om te onderzoeken of het mogelijk is zomercarnaval te houden.

Carnaval neemt in onze gemeente een ontzettend grote plaats in. Het belang van carnaval is zelfs in de profielomschrijving van de (destijds aan te nemen) burgemeester terug te vinden. Mensen genieten van het feest, de gebouwde creaties, het gemaakte lied en van elkaar. Door het coronavirus is er vorig jaar geen carnaval geweest. Ook dit jaar dreigt het feest niet in de vorm gevierd te worden, zoals men dat in onze gemeente gewend is. Dit door de strenge maatregelen omtrent het coronavirus en de oplopende besmettingen.

Ondertussen is er al tal van carnavalsverenigingen bezig met het bouwen van een creatie voor de optocht, worden er schlagers opgenomen en andere ideeën gesmeed. Wellicht allemaal voor niets.
Als lokale partijen vinden we het belangrijk dat we perspectief bieden. Dan weet men dat de gedane moeite niet voor niets is en dat men nog steeds met zijn of haar idee, bouwcreatie of schlager kan gaan pronken of proosten.
Vorig jaar zijn er gesprekken met het Samenwerkings Orgaan Karnaval (SOK), HeLaHo en stichting Rozenmaondag geweest om te kijken welke mogelijkheden er waren om de carnaval naar de zomer of richting de zomer te verplaatsen. Helaas heeft het coronavirus ook een alternatieve carnaval onmogelijk gemaakt.

Kernachtig Groesbeek zou graag zien dat er geïnventariseerd wordt binnen de genoemde verenigingen om te kijken of er draagvlak is om nu echt een ‘Zomercarnaval’ te organiseren. Als er vervolgens draagvlak is dan zouden wij alles in het werk gesteld zien worden om de daad bij het woord te voegen. Het zal geen carnaval zijn zoals normaal, maar het is wel iets. In deze barre tijden kan iets al heel veel zijn.

Gezien het feit dat er snel duidelijkheid geschept dient te worden, willen we het college verzoeken om zo spoedig mogelijk antwoord te geven. Zo weet de bouwer, zanger en/of vierder waar hij of zij aan toe is.
1- Zijn er ook dit jaar gesprekken met het SOK, HeLaHo, en stichting Rozenmaondag om te kijken
welke mogelijkheden er zijn om (een deel van) de carnaval te verplaatsen richting de zomer?
A. Zo ja, wat zijn hier de uitkomsten van en kunt u ons hiervan op de hoogte houden?
B. Zo nee, waarom niet en bent u wel van plan om deze gesprekken te gaan voeren?
2- Bent u als gemeente bereid om vergunningen te verlenen die horen bij een zomercarnaval? Hierbij
kunt u denken aan het verlenen van vergunningen omtrent optochten, afsluitingen en het plaatsen
van een tent.
3- Wat gaat u in het werk stellen om de carnavalsvierders perspectief te bieden? Hierbij natuurlijk
 gelet op de geldende maatregelen.

Meer berichten