Logo gemeentenieuwsonline.nl
Foto:

IkPas Battle informatiebijeenkomst

MOOK/HEUMEN - De stuurgroep Preventie Gezondheid; gemeenten Mook en Middelaar en Heumen, GGD Noord Limburg en Gelderland Zuid, Burgeradviesraden en stichting Gezondheidscentra Samen Gezondupertrots zijn supertrots op de deelnemers aan IkPas Dry January in de gemeenten Mook en Middelaar en Heumen! Dankzij hun inschrijving bij IkPas staat de gemeente Mook en Middelaar op de tweede plaats in de IkPas Battle en is Nijmegen voorbij! De gemeente Heumen staat op een mooie zevende plaats.

Samen 30 dagen de alcohol laten staan en ervaren wat het met je doet. Dat is de uitdaging van IkPas. Om een steuntje in de rug te geven i s erop 11 januari van 19.30-20.30 uur een online informatiebijeenkomst. Voor de deelnemers en álle andere geïnteresseerden!

Een ‘booster’ om je motivatie -nog meer- op te peppen. “Op deze avond testen we je kennis in de online ‘alcoholvrije pubquiz’. Wat weet jij over de risico’s van alcohol? En wat weet je van de voordelen van een maand je alcoholgebruik op pauze? Wat zijn de effecten van een maand niet drinken? Behalve meer kennis, delen we ook ervaringen. Daarbij gaan we in gesprek met de ambassadeurs van Heumen en Mook Middelaar? Wat is hun motivatie mee te doen aan Ik Pas en hoe hebben zij het er de eerste tien dagen vanaf gebracht?

Voor deze avond kan iedereen zich aanmelden via info@gcsamengezond.nl. Je ontvangt dan van ons een link om de bijeenkomst online te volgen. (www.ikpas.nl/battle)

Meer berichten