Logo gemeentenieuwsonline.nl
<p>(foto: Ineke Schreven)</p>

(foto: Ineke Schreven)

(Foto: Ineke Schreven)

Bouwplan op terrein Schreven kan eindelijk van start gaan

GROESBEEK – Het bouwplan op het voormalige terrein van bouwmaterialenhandel en keukencentrum van Schreven aan de Kloosterstraat in Groesbeek kan eindelijk van start gaan.

Het heeft enige tijd geduurd voordat er begonnen kon worden, omdat er op het terrein steenmarters ontdekt waren en die zijn beschermd. Nu dit is opgelost, het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden en de omgevingsvergunning is verleend, kan met de voorbereidingen en de bouw gestart worden.
Het is de bedoeling dat er op het terrein 31 woningen worden gerealiseerd waarvan vier levensloopbestendige woningen. Daarnaast zal de Gooiseweg geheel aangepast gaan worden. De bocht onder aan de Gooiseweg gaat er helemaal uit en de Gooiseweg komt door de nieuwe wijk heen te liggen en sluit dan aan via de Kloosterstraat op de Spoorlaan.

De firma Heijmans is momenteel druk doende met de sloop van de opstallen op het terrein en het bouwrijp maken. Als alles bouwrijp is, kan aannemer Van Grunsven uit Erp met de bouw van de nieuwe wijk beginnen en hoopt het medio 2023 gerealiseerd zijn.

Meer berichten