Logo gemeentenieuwsonline.nl

collecte in Millingen

MILLINGEN - De Legers des Heils-collecte in Millingen aan de Rijn van 29 november tot 4 december heeft een opbrengst opgeleverd van totaal ruim 1.400 euro. Naast al het muntgeld doneerden steeds meer mensen middels de QR-code op de collectebus. 

Een aantal collectanten had ook een digitale collectebus aangemaakt en dat droeg ook flink bij aan dit mooie totaalbedrag. Complimenten en dank zijn er aan alle gulle gevers en aan alle collectanten die weer flink wat uurtjes op pad zijn geweest. Het Leger des Heils kan ook in 2022 collectanten gebruiken. Via www.legerdesheils.nl kan men zich aanmelden.

Meer berichten