Logo gemeentenieuwsonline.nl
<p>Cosmas en Damianuskerk.&nbsp;</p>

Cosmas en Damianuskerk. 

(Foto: Parochie Groesbeek)

‘Actie Dak’ voor Cosmas en Damianuskerk

GROESBEEK - Het parochiebestuur heeft na overleg in het provinciehuis met gedeputeerde Peter Drenth en het positieve besluit van het College van GS op een hernieuwd subsidieverzoek, besloten om de restauratie van het dak van de Cosmas en Damianuskerk door te zetten. 

Dat kan zo gauw duidelijk is wat de uitkomsten zijn van het nader onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen in de kerk. Dit nader onderzoek in het kader van de Wet natuurbescherming is afgelopen zomer gestart en loopt tot juni 2022.

De restauratie van het dak zou in 2021 uitgevoerd worden, maar uit kort onderzoek in juni 2021 bleek dat het niet uitgesloten kan worden dat vleermuizen gebruik maken van de kerkzolder, of de ruimte tussen het dakbeschot en de dakpannen. Aangezien de voorbereidingen toen al in een ver gevorderd stadium waren, zo waren de steigers bijvoorbeeld al opgebouwd, heeft de parochie te maken gekregen met aanzienlijke meerkosten. Het College van GS van de provincie Gelderland heeft besloten de helft van die meerkosten te zullen betalen, naast de reeds toegekende subsidie.

De parochie gaat nu door met de ‘Actie Dak’ om geld in te zamelen voor het resterend tekort. Mensen kunnen hiervoor een bijdrage overmaken op NL95RABO0117408115 ten name van de parochie Cosmas en Damianus te Groesbeek.

Meer berichten