Logo gemeentenieuwsonline.nl
<p>Project in de &#39;steigers&#39;.&nbsp;</p>

Project in de 'steigers'. 

(Foto: Vlijt en Volharding)

Muziekvereniging Vlijt en Volharding trapt af

HEUMEN - Voorzitter Peter Verhoeven van muziekvereniging Vlijt en Volharding Heumen gaf bij zijn aanstelling (eind vorig jaar) aan, dat er op korte termijn een aantal doelstellingen was. Ten eerste de aanstelling van een nieuwe dirigent en ten tweede het uitwerken van een project om leden te werven en de opleiding nieuw leven in te blazen. 

Zoals eerder bericht, is de vereniging er in geslaagd een nieuwe dirigent aan te stellen. Op dinsdag 18 januari 2022 heeft Marjolijn van der Lee haar eerste repetitie geleid.
Ook de andere doelstelling (ondanks de belemmeringen van corona) staat in de steigers. Het opgezette project heeft als werktitel ‘iedereen kan en mag meedoen’. Doelen: interactieve ledenwerving en opstarten opleiding, Muzikale en persoonlijke ondersteuning (nog uit te werken) en financiële ondersteuning van potentiële leden. Voor de opzet van dit idee is een kleine startsubsidie binnengehaald uit het corona stimuleringsbudget eenzaamheid van het ministerie van VWS (via vrijwilligerswerk Heumen).

Voor de financiële ondersteuning voor leden heeft Vlijt en Volharding zich aangesloten bij het project Heumenstegoed van de gemeente Heumen. Inwoners met een laag inkomen kunnen korting op contributie of lesgeld krijgen. Ook het opleidingsplan krijgt gestalte. Naast de samenwerking met de basisschool zijn op 18 januari de eerste leerlingen met hun muziekles van een geschoolde docent in ons eigen gebouw van start gegaan. Zij krijgen hiervoor een instrument van de vereniging in bruikleen. Kortom, we zijn ondanks corona, 2022 goed begonnen!
Zie voor meer informatie: www.vlijtenvolharding.com.

Meer berichten