Logo gemeentenieuwsonline.nl

Aanvragen subsidie sociaal culturele projecten

REGIO - De Stichting Steunfonds Buurt- en Klubhuiswerk (SSBK) start vanaf begin mei weer haar jaarlijkse subsidieronde.

De SSBK geeft al vele jaren een bijdrage aan kleinschalige activiteiten op het terrein van sociaal cultureel werk, buurtwerk of educatie. Daarbij gaat het vooral om vernieuwende initaitieven waarbij vrijwilligers zelf het heft in handen nemen en waarvoor het moeilijk is andere inkomsten te krijgen. Jaarlijks wordt ongeveer 10.000 euro verdeeld over meerdere projecten. Het werkgebied van de SSBK is het Rijk van Nijmegen.

Dit jaar kunnen weer aanvragen worden ingediend. De sluitingstermijn is 7 juni. Daarna worden de aanvragen in een bestuursvergadering beoordeeld en krijgen de aanvragers in de maand juni een reactie. Subsidie wordt alleen verstrekt voor activiteiten die, na goedkeuring van de aanvraag, in 2022 worden uitgevoerd. 

Wilt u meer weten of wilt u een aanvraag doen dan kunt u daarvoor onze folder aanvragen via: secretariaat SSBK, Lindestraat 2, 6566 ZV Millingen aan de Rijn. of e-mail: info@stichtingsteunfonds.nl. Zie ook: http://www.stichtingsteunfonds.nl/ voor informatie over de SSBK en de aanvragen.

Meer berichten