Logo gemeentenieuwsonline.nl

Gemeente Berg en Dal maakt bezwaar tegen twee windmolens in Reichswalde

BERG EN DAL – Het gemeentebestuur van Berg en Dal tegen het voornemen tegen de bouw van twee windmolens bij het Duitse dorpje Reichswalde vlak bij Kleef. Ondanks dat dit nog ver van Berg en Dal af is maakt de gemeente zich zorgen dat deze windmolens gevaar kunnen oplopen voor het natuurgebied van het Reichswald. 

Deze plaatsing zou het kunnen vergemakkelijken dat er alsnog windmolens geplaatst kunnen worden om windmolens te gaan plaatsen tussen Kranenburg en Groesbeek.
De firma Abo Wind wilde in 2017 tien windmolens van tweehonderd meter hoog gaan plaatsen in het Reichswald. Maar door protesten van de actiegroep Tegenwind, de gemeente Berg en Dal en Gennep verdween dit plan in de ijskast.

De politieke partij CDU van Kranenburg heeft het plan onlangs uit de ijskast gehaald om zoals zij zeggen ’de oorlog in Oekraïne vraagt om extra maatregelen om onafhankelijk te worden van gas uit Rusland’. Tegenwind heeft hier al bezwaar tegen gemaakt en vraagt de gemeente Berg en Dal en Gennep dat ook te doen.
Berg en Dal heeft inmiddels pro forma (zonder argumenten) bezwaar ingediend en heeft om extra tijd gevraagd om het bezwaarschrift te kunnen argumenteren. Dat blijkt in Duitsland niet mogelijk te zijn, daar kan men niet achteraf met aanvullingen komen. Wel kan het bezwaar tijdens een hoorzitting mondeling worden toegelicht; dat gebeurt op 17 augustus.

Berg en Dal wil op korte termijn met Kranenburg en Gennep om tafel gaan zitten om te praten over de energietransitie, omdat de plannen impact kunnen hebben op de buurgemeenten en dat het handig is om de argumenten op elkaar af te stemmen. zo vindt het college van Burgemeester en wethouders van Berg en Dal.

Meer berichten