Logo gemeentenieuwsonline.nl
<p>Johan Bekhuis ontvangt de Gebiedssleutel.&nbsp;</p>

Johan Bekhuis ontvangt de Gebiedssleutel. 

(Foto: Bert Roodbeen)

Afrondingsevent Beleef de Millingerwaard

MILLINGEN - In het prachtige natuurgebied de Millingerwaard, aan de zuidkant van de Waal is in het afgelopen decennium veel werk verzet. Als je van boven kijkt, zie je een hand met duim en vingers vastgelegd in het rivierlandschap. De geulen zijn gegraven en de zandwind-installatie is inmiddels afgebroken. De rivier pakt de ruimte en de natuur ontwikkelt zich snel.

Met een publieksdag op zondag 3 juli van 11.00 tot 15.00 uur vierde Staatsbosbeheer met de aannemerscombinatie en de omgeving de afronding van dit werk. Om 11.00 uur startte het officieel gedeelte met een woord van welkom door Arjan Snel hoofd Gelderland Staatsbosbeheer. Met voormalig Gelderlander-journalist Rob Jaspers als gespreksleider werd in twee ronden de ontwikkeling van de Millingerwaard besproken met in de eerste ronde Arjan Snel, Jos van Hees Directeur RWS oost-Nederland, Titus Haverkamp (Projectleider Millingerwaard K3), Hans van de Wetering, (directeur namens de combinatie Boskalis/van Wetering). 

In de tweede ronde met onder andere Twan Teunissen (teamleider Rivierengebied Oost, Staatbosbeheer), Johan Bekhuis (ambassadeur van het gebied en bewoner van Kekerdomdeskundige en kenner van het gebied) Wouter Helmer (mede-oprichter van Rewilding Europa en vanaf het begin betrokken bij de ontwikkelingen in de Millingerwaard).
Aansluitend aan de gesprekken gaf Arjan Snel een toelichting op het magazine ‘Beleef de Millingerwaard’ en overhandigde dit aan de geïnterviewden.

De officiële handeling bestond uit het symbolisch teruggeven van de in 2012 verkregen sleutel door Hans van Wetering aan Lei Willems, (senior projectleider Staatsbosbeheer) als opdrachtgever voor het werk. Op zijn beurt gaf Lei Willems de sleutel weer door aan gebiedskenner Johan Bekhuis, met de vraag om als sleutelbewaarder en deskundige over het nieuw ingerichte gebied te waken.

Titus Haverkamp (K3) biedt vervolgens aan Arjan Snel een klein model van de vier grote Raven aan, die jaren lang de zandwin-installatie markeerden. Deze zullen hoogstwaarschijnlijk een plaats langs rand van de Milligerwaard krijgen.

Daarna vond de introductie plaats door boswachter Daan Meeuwissen van de wandel- en luisterroute. Hierna was de mogelijkheid voor aanwezigen mee te doen aan diverse activiteiten. Boswachter Daan Meeuwissen verzorgde drie keer een excursie, waarmee ook de luisterroute gelanceerd werd. In de luisterroute vertelt de Millingerwaard zelf het verhaal van dit bijzondere gebied. Niels van Hoorn en Carl van Hal zorgden voor de muzikale ondersteuning. 

Meer berichten