Logo gemeentenieuwsonline.nl

Diverse activiteiten Algemene Hulpdienst stoppen

MOOK - De afgelopen jaren zijn de diverse activiteiten van de Algemene HulpdienstMook|Molenhoek|Middelaar door diverse oorzaken steeds meer op een laag pitje komen te staan. “Een van de redenen hiervoor was dat we het aantal aanvragen voor diensten van onze AHD sterkzagen afnemen.”

“Daarnaast worden wij (en vooral ook onze vrijwilligers) met zijn allen steeds eenjaartje ouder en hebben we helaas weinig nieuwe aanwas. Dat treft niet alleen ons als AHD, maar bijna alle verenigingen in onze gemeente hebben daar last van. Met pijn in ons hart hebben we dan ook moeten besluiten om een aantal taken van onze AHD te gaan afbouwen en daarna te stoppen. 

Het betreft hier het vervoer, de klussendienst aan huis, de individuele begeleiding, het koffieschenken et cetera. De ontmoetingsmiddag in WoZoCo zal worden overgenomen door de KBO Mook.
De duofiets blijven we natuurlijk wel ondersteunen want dat is een groot succes en daar hebben we de koepel van de stichting voor nodig om een en ander ook bestuurlijk te kunnen borgen in verband met aansprakelijkheid, financiën, subsidie en beheer.

Ten aanzien van het vervoer het volgende, we beseffen ten zeerste dat hierdoor waarschijnlijk een aantal mensen gedupeerd zullen worden. We hebben echter al kunnen bereiken dat er inmiddels een buurtbus rijdt en dat er voor Middelaar en Plasmolen een aansluiting is gevonden bij de wensbus Gennep. Voor Mook en Molenhoek is dit nu nog geen oplossing, maar we gaan samen met de gemeente ons inspannen om ook voor de rest van de gemeente een wensbus te realiseren. Daar is echter de medewerking van zowel de gemeente als de Provincie Limburg voor nodig. Natuurlijk betreuren wij het zeer dat een dienstverlening die al vele tientallen jaren bestaat nu beëindigd wordt.

Ook de vele vrijwilligers, die ons maar vooral ook aan de bewoners van de gemeente Mook en Middelaar jarenlang hun diensten hebben bewezen, zijn wij uiteraard zeer erkentelijk. Natuurlijk blijven wij vrijwilligers nodig hebben voor de duofiets dus hopen wij dat er zich nog steeds mensen zich hiervoor willen aanmelden en beschikbaar willen zijn. Wij blijven op de achtergrond als bestuur actief en proberen datgene wat nodig is te blijven doen.

Meer berichten