Bruno Gröning.
Bruno Gröning. Foto: BG-Vriendenkring

Kun je genezen van een ongeneeslijke ziekte?...

Algemeen

NIJMEGEN - Genezing langs geestelijke weg, ook van ongeneeslijke ziektes: voor veel mensen klinkt het te mooi om waar te zijn. Dat dit toch mogelijk is, toont de indrukwekkende documentaire ‘Het fenomeen van de genezing – de wereldwijde activiteiten van de Bruno Gröning-Vriendenkring’. 

Bruno Gröning zorgde in de vijftiger jaren wereldwijd voor krantenkoppen door buitengewone genezingen. Toen hij stierf in 1959, geloofden velen dat daarmee alles voorbij was. Door toepassing van zijn leer gebeuren genezingen, die uit medisch oogpunt onverklaarbaar zijn.

In 1979 richtte Grete Häusler de Bruno Gröning-Vriendenkring op. Zijzelf beleefde door Bruno Gröning de genezing van drie als “ongeneeslijk” aangetoonde ziekten. Tot haar eigen verbazing stelde zij vast, dat ook na 1959 genezingen gebeurden. Langzamerhand werden steeds meer artsen door hun genezen patiënten geattendeerd op het gebeuren.  Door deze activiteiten en verder door de onvermoeibare inzet van vrijwillige helpers is de Bruno Gröning-Vriendenkring intussen uitgegroeid tot een van de grootste verenigingen voor genezing langs geestelijke weg, wereldwijd.

Bij elkaar zijn twintig medisch gedocumenteerde genezingen te zien in de film.

“Het fenomeen van de genezing” wordt vertoond op  zondag 2 oktober 2022 in Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 7039, Nijmegen van 11.00-17.00 uur, inclusief 2 pauzes. Deelname is gratis.

Meer informatie over de film staat op: www.bruno-groening-film.org Informatie over de Bruno Gröning-Vriendenkring op: www.bruno-groening.org

Uitgelicht

Digitale krant