Gemeente verleent subsidie voor Bloemrijke akkerranden en erosiestroken

Algemeen

BERG EN DAL – De gemeente Berg en Dal heeft onlangs besloten aan De Ploegdriever opnieuw subsidie te verlenen voor het succesvolle project ‘Bloemrijke akkerranden en erosiestroken in de gemeente Berg en Dal’. 

Al vele jaren wordt het buitengebied van Berg en Dal in de zomer en herfst verfraaid door uitbundige bloeiende bloemen langs de diverse akkers. De Ploegdriever zoekt agrariërs die aan dit project willen meedoen, zaait de stroken in en beheert ze gedurende het jaar.
Het beoogde effect is het vergroten van de aantrekkelijkheid van het buitengebied voor inwoners, recreanten, flora en fauna, evenals het beschermen van lager gelegen gebieden tegen modderstromen. Het subsidiebedrag bedraagt 16.650 euro.

Uitgelicht

Digitale krant