Het Kleverlands in Gelderland, dialect tussen wal en schip

Algemeen

REGIO - Op vrijdag 24 maart wordt in de raadzaal van het gemeentehuis van Zevenaar (Kerkstraat 27, Zevenaar) voor genodigden het symposium “Het Kleverlands in Gelderland, een dialect tussen de wal en het schip” gehouden. Gastheer is de burgemeester van Zevenaar, drs. Luciën van Riswijk.

Het programma van het symposium luidt als volgt:

- inloop vanaf 09.30 uur
- opening door burgemeester drs. Luciën van Riswijk
- lezing door prof. dr. em. Roeland van Hout (Radboud Universiteit Nijmegen): De kracht van het Kleverlands.
- lezing door dr. Charlotte Giesbers: De kansen en voordelen van erkenning van het Kleverlands dialect.
- lezing door de oud-burgemeester van Weeze, Ulrich Francken (För Land en Lüj): Der Mundart Raum geben. Das Haus der Geschichte(n) Weeze als Zentrum für die regionale Sprache.
- discussieronde met aanwezigen
- uitreiking startdocument

Joop Boxstart uit Wehl en Theo Giesbers uit Groesbeek wisselen de lezingen af met een lied en een gedicht.

In 2020 ontstond de Werkgroep Plan Erkenning Gelders Kleverlands. Deze bestaat uit
dr. Charlotte Giesbers (voorzitter), Frans van Gorkum (secretaris), dr. Antoon Berentsen,Theo Giesbers, dr. Humphrey Ottenhof en dr. Lex Schaars.
De leden van deze werkgroep - allen actief pleitbezorger van het Kleverlands - willen, dat de Kleverlandse dialecten in de provincie Gelderland dezelfde status krijgt als de belendende Nedersaksische en Limburgse dialecten in ons land. Deze dialecten zijn erkend volgens Deel II van het Europees Handvest voor regionale en minderheidstalen; bovendien profiteren ze van het Convenant dat de rijksoverheid met onder andere de provincies Gelderland en Limburg gesloten heeft. Dat het Kleverlands in Gelderland die status niet heeft, is te meeronbevredigend, omdat het Kleverlands in Duitsland weer wel erkend is, aangezien het gerekend wordt te behoren tot het erkende Niederdeutsch.

Twee gebieden, waar ook Kleverlands gesproken wordt, hebben reeds de status van de streektaal, erkend volgens Deel II van het Europees Handvest voor regionale en minderheidstalen: de zone aan beide kanten van de Oude IJssel - die echter gerekend wordt tot het Nedersaksische gebied – en het Noordelijk gebied van Limburg waar Kleverlandse dialecten gesproken worden.

De strook daartussenin (de voormalige gemeenten Bergh, Wehl, Gendringen, Didam, Rijnwaarden, Huissen, Groesbeek, Millingen en de gemeenten Zevenaar, Duiven,Westervoort, Nijmegen, Renkum, Rozendaal en Rheden) valt tussen de wal en het schip. 

Uitgelicht

Digitale krant