Leden buurtvereniging Rond de Bron. (foto: Joop Verstraaten)
Leden buurtvereniging Rond de Bron. (foto: Joop Verstraaten) Foto: Joop Verstraaten

Alternatieven om Bron de Groesbeek te behouden

Algemeen

GROESBEEK – Leden van buurtvereniging Rond de Bron Groesbeek hebben de gemeente Berg en Dal bijzondere ideeën aangedragen om de Bron de Groesbeek te behouden en te herstellen. Al sinds een paar duizend jaar wordt er rond de bron van Groesbeek gewoond. Sporen zijn achtergebleven; oude grafvelden, resten van een kasteel. Er werd een kerkje gebouwd bij de bron. En dit groeide uit in de 16e eeuw tot het huidige protestante kerkgebouw, het oudste stenen monument van Groesbeek en in de volksmond genaamd Historische kerk.

 In alle eeuwen werd het water van de bron gebruikt om te drinken, kinderen te dopen, te wassen. Voor toeristen en met name de wandelaars op het Pieterpad is de aanblik van het kerkje bij de bron steeds weer een trekpleister. Dagelijks wordt het brongebied met kerkje gefotografeerd.

In de loop der jaren werd de bron langzamerhand een moerassig gebied, dichtgegooid na de tweede wereldoorlog. Het water werd ondergronds afgevoerd naar Park Mariëndaal. In 2009 is besloten het archeologisch / cultuurhistorisch monument de Bron van Groesbeek weer boven de grond te halen, de loop uit te graven. De bron leverde nog weinig water, dus er werd grondwater bijgepompt en om het stromend te houden, werd water rondgepompt. Op het ogenblik wordt voor de bron geen grondwater meer opgepompt en staat er in droge periodes nauwelijks water in.

De buurtbewoners zijn unaniem van mening dat de bron van Groesbeek niet verloren mag gaan. Het is een cultuurhistorisch monument en hoort bij het beschermd dorpsgezicht. De buurt rond de bron denkt daarom mee over het brongebied bij de kerk en heeft al verschillende malen gereageerd, met name over het onderhoud van het parkje. De bron groeide namelijk steeds helemaal dicht. De buurt heeft nu bij de gemeente ideeën aangedragen om regenwater zoveel mogelijk bij de bron te brengen en te houden. 

De laatste jaren wordt door de gemeente regenwater zoveel mogelijk afgevoerd in de grond via infiltratiebuizen ( bijvoorbeeld in Bosstraat en Lindelaan). Nu de Dries / Stekkenberg / Burg. Ottenhoffstraat op de nominatie staan om van nieuwe riolering te voorzien, stelt de buurt Rond de Bron voor om het regenwater niet via tientallen infiltratiebuizen in de grond te laten afvoeren maar om een extra rioolbuis voor regenwater in de grond te leggen die uitmondt bij de bron. Dat levert ongeveer 4000 m3 water extra in de bron op. Wanneer in de toekomst ook het water van de Zevenheuvelenweg en de straatkolken van de Kerkstraat naar de bron afgevoerd worden kan er nog 5000 m3 water extra bij de bron komen. Als er tegelijkertijd een rondpompsysteem geïnstalleerd (ouderwetse vijzelpomp) wordt, dat niet kwetsbaar en niet onderhoudsgevoelig is, kan er een prachtig parkje bij de bron geschapen worden. Zo blijft de bron behouden als cultuurhistorisch monument. 

Binnenkort hebben enkele leden van Buurtvereniging Rond De Bron Groesbeek een gesprek met wethouder Ria Barber om hun plannen te verduidelijken om zo de bron te kunnen behouden.

Uitgelicht

Digitale krant