Logo gemeentenieuwsonline.nl

Kassen maken plaats voor woning met garage

Foto: Joop Verstraaten

GROESBEEK – Een vrijstaande woning met garage en een eigen erf ingang komt op de plaats waar enkele jaren geleden een kwekerij heeft gestaan langs de Wylerbaan 8 in Groesbeek.

De 2100 m2 kassen zijn al enkele jaren geleden gesloopt. Initiatiefnemer R. Janssen is al vanaf 2002 bezig om een en ander op zijn perceel gerealiseerd te krijgen, maar nu lijkt de kogel door de kerk te zijn. Ook al omdat het huidige perceel niet de schoonheidsprijs verdient, is het college van burgemeester en wethouders akkoord gegaan met het plan.

Eerder al had het Gelders Genootschap groen licht gegeven om twee afzonderlijke erven te realiseren. Voor de nieuwe woning dient wel een eigen erf ingang gerealiseerd te worden en langs de toegangswegen moeten graskruidenstroken en erfafscheiding worden aangebracht. Dit ten behoeve van de landschappelijke inpassing. Daarnaast dienen landschapselementen die het open karakter belemmeren zoals coniferen verwijderd worden. Ook de nog aanwezige schuur zal onder slopershamer moeten vallen.

Reageer als eerste
Meer berichten