Logo gemeentenieuwsonline.nl

Grote reünie oud-leerlingen r.k. lagere scholen in Bemmel

BEMMEL - Op dinsdag 26 september wordt door de Stichting De Plak een grote reünie georganiseerd voor de oud-leerlingen van zowel de jongens- als de meisjesschool in Bemmel. En dan gaat het om de leerlingen van de geboortejaren 1938 tot en met 1947, een generatie met op dit moment een leeftijd van 70 tot 80 jaar.

De voorbereidingen zijn in volle gang. Rond 350 mensen waarvan namen en adressen konden worden achterhaald zijn inmiddels allemaal persoonlijk aangeschreven. Maar natuurlijk is dat bestand onvolledig. Ook diegenen waarvan de gegevens niet konden worden achterhaald kunnen zich voor deze reünie aanmelden. Dat kan tot 1 september per mail of per post en wel als volgt: per mail: naar reuniebemmel2017@outlook.com; per post: naar Henk Wierink, Lidwinastraat 18, 6681 AD Bemmel. Bij de aanmelding vermelden de (meisjes)naam, adresgegevens en het geboortejaar.

Plaats van bijeenkomst is de Theaterkerk in Bemmel. Er wordt in samenwerking met ondermeer de Historische Kring gewerkt aan een 'Bemmels' programma dat aanvangt om 10.30 uur en eindigt rond 17.00 uur. En natuurlijk is er in het programma ook voldoende tijd voor ontmoetingen en rondleidingen in de Theaterkerk.

De deelnamekosten bedragen 25,00 euro per persoon all-in, inclusief ontvangst, lunch en consumpties. Deze kosten dienen gelijktijdig bij de aanmelding te worden voldaan door overmaking naar NL88RABO 010 57 70 957 ten name van Stichting De Plak met eveneens vermelding van (meisjes)naam en geboortejaar. Gezien de al binnengekomen spontane aanmeldingen wordt gerekend op een grote opkomst.

Reageer als eerste
Meer berichten