Logo gemeentenieuwsonline.nl
Familiefoto. Van links naar rechts: Amalia Leisner (1892-1983), Willi Leisner (1916-2010), Karl Leisner (1915-1945), Wilhelm Leisner (1886-1964).
Familiefoto. Van links naar rechts: Amalia Leisner (1892-1983), Willi Leisner (1916-2010), Karl Leisner (1915-1945), Wilhelm Leisner (1886-1964).

Karl Leisner (Deel 1)

Door Theo Giesbers en

pastoor Christoph Scholten

GROESBEEK - Op 29 oktober vindt er een grootse herdenking in Groesbeek plaats over Karl Leisner, georganiseerd door de Vereniging Behoud Dorpsgezichten samen met de Stichting Groesbeek Airborne Vrienden. Als men nu in Groesbeek vraagt wie Karl Leisner eigenlijk was, kan bijna niemand daar een antwoord op geven. Door middel van een aantal artikelen geven we de komende periode informatie over Karl Leisner en zijn relatie met Groesbeek.

Het eerste artikel gaat over het leven van Karl Leisner. Het tweede en het derde artikel zullen gaan over de relatie die Karl Leisner met Groesbeek had. Het laatste artikel zal gaan over de activiteiten die rond en op 29 oktober plaats zullen vinden in Groesbeek. Het leven van Karl Leisner. Karl Leisner wordt geboren op 28 februari 1915 in Rees. In 1921 verhuist hij naar Kleef. Na de Volksschule en het gymnasium in Kleef studeert hij theologie in Münster en Freiburg. Hij wil graag priester worden. In 1928 komt hij voor het eerst in Groesbeek; hij gaat dan op bezoek bij de Duitse zusters in Mariëndaal. In 1934 organiseert hij in zijn functie als afdelingsjeugdleider van de katholieke jeugdbeweging een kindervakantiekamp voor 31 jongens uit Kleef in de leeftijd van 11 tot en met 14 jaar.

In 1939 wordt hij tot diaken gewijd door bisschop Clemens August Graf von Galen. Van juni tot november 1939 verblijft hij in een sanatorium voor longpatiënten in verband met tuberculose. Na de mislukte aanslag op Hitler neemt hij het woord 'jammer' in de mond en wordt gearresteerd. Via gevangenissen in Freiburg en Mannheim, het concentratiekamp Sachsenhausen komt hij op 14 december 1940 terecht in concentratiekamp Dachau.

Op 17 december 1944 wordt hij tot priester gewijd door een medegevangene, de Franse bisschop Gabriel Piguet. Op 26 december draagt hij dan zijn eerste en tevens laatste mis op. Op 29 april 1945 vindt de bevrijding van het concentratiekamp door de Amerikanen plaats. Op 4 mei wordt hij opgenomen in sanatorium Planegg bij München. Op 25 juli schrijft hij zijn laatste dagboekaantekening, waarvan de laatste zin luidt: "Zegen God ook mijn vijanden." Op 12 augustus 1945 sterft hij. Op 20 augustus wordt hij begraven op het kerkhof in Kleef en op 3 september 1966 bijgezet in de crypte van de Dom te Xanten. Op 23 juni 1996 wordt Karl Leisner zalig verklaard door paus Johannes Paulus II.

Reageer als eerste
Meer berichten