Logo gemeentenieuwsonline.nl

Voornemen tot slopen in 1925 van de Noordermolen te Groesbeek wordt landelijk 'ten zeerste betreurd' (1)

Dat de 'oude molen' zeer tot de verbeelding sprak, blijkt uit het feit dat in april 1925 de ganse vaderlandse pers melding maakt van het plan tot sloop van de molen. Hiervan bericht werd in: Prov. Geldersche en Nijmeegsche Courant, De Telegraaf, Nieuwsblad van het Noorden, Nieuwe Tilburgsche Courant, Limburgs Dagblad, Algemeen Handelsdblad, Het Vaderland, Delfsche Courant, Rotterdamsch Nieuwsblad, Bredasche Courant en de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hogenbosche Courant.

Door Gerrie Driessen, Heemkundekring Groesbeek.

(…) De zo schilderachtig gelegen Noorder molen te Groesbeek, aan de Duitse grens gelegen bij Nijmegen, is een dezer dagen van eigenaar veranderd. Het voornemen bestaat dezen historische molen, die ook wel de Witte Molen wordt genoemd, te slopen. Het verdwijnen van dezen zeer merkwaardige molen, die moet dateren uit de 11-eeuw en heeft gediend als versterking van het voormalige kasteel Groesbeek, is ten zeerste te betreuren. Pogingen, aangewend om den molen te behouden, zijn mislukt door den hogen prijs, die den nieuwe eigenaar er voor vraagt, namelijk enige malen de som, waar voor hij zelf den molen benevens 2 H.A. land heeft gekocht. Bij den molen staande geniet men naar alle zijden van schitterende vergezichten. Ver in den omtrek kan men den hooggelegen molen waarnemen. Op het ogenblik ziet de molen er enigszins vreemd uit, want de houten bouw aan den voet is enige jaren geleden weggebroken, zodat men den stenen romp geheel vrij ziet. Het is te hopen, dat deze molen, een oud historisch monument, behouden blijft. (…) Om geschiedvervalsing te voorkomen zij vermeld dat genoemde historische gegevens niet kloppen. Van oudsher is het een korenwindmolen (een z.g. dwangmolen) gebouwd circa 1400. Oorspronkelijk een molen van hout, circa 1380 gebouwd door de Gelderse hertog Willem van Gulik, die enige jaren later het beheer van de molen overdraagt aan heer Zeger van Groesbeek. Voor meer info zie de uitgave 'De Groesbeekse korenwindmolens en hun mulders deel 1.                                

Reageer als eerste
Meer berichten