Logo gemeentenieuwsonline.nl

Kerkberichten Parochie Groesbeek

GROESBEEK - Opgeven van intenties: Intenties moeten 10 dagen voor het verschijnen van de krant opgegeven zijn. I.v.m. de gewijzigde dag waarop de weekbladen in ons dorp verspreid gaan worden, zal het tijdstip voor het aanleveren van kopij aan de redactie van de weekbladen ook aangepast moeten worden. Aan u het verzoek om voortaan uw misintenties vóór maandag 12.00 uur bij ons (Pastorie, Parochie centrum) in te leveren s.v.p.

Overleden: Anna Gertruida Maria Saedt-Coenen; Maria Johanna Jacobs-van Hoof;

Wilhelmus Lambertus Peters; Johannes Theodorus Kersten

VIERINGEN PAROCHIE GROESBEEK

Cosmas en Damianus

Zaterdag 20 januari 19:00 uur H. Mis m.m.v. Jeugdkoor Mikado

Zondag 21 januari 10.00 uur Oecumenische dienst met gezamenlijke koren

St. Antonius Breedeweg

Woensdag 17 januari 19.00 uur, Eucharistieviering.

Intentie: voor vrede in de wereld en het welzijn van de parochianen.

Zondag 21 januari 09.30 Eucharistieviering met samenzang.

Intenties: Voor diaken Jacques van Montfort. Regien, Johanna en Theodorus Kersten en

voor het welzijn van de parochianen.

Woensdag 24 januari. 19.00 uur, Eucharistieviering.

Intentie: voor vrede in de wereld en het welzijn van de parochianen.

Opgeven van intenties: op zondag en woensdag voor en na de Eucharistieviering of een enveloppe in de bus Sint Antoniusweg 2 met vermelding: Misintentie Breedeweg. Naam en telefoonnr. afzender vermelden.

Meer berichten