Logo gemeentenieuwsonline.nl

Gemeente helpt kinderen uit arme gezinnen

BERG EN DAL - Het Rijk heeft vanaf 1 januari 2017 structureel 85 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de gemeenten voor het terugdringen van armoede onder de kinderen, voor Berg en Dal betekent dat 118.345 euro.

De gemeenteraad heeft begin 2017 besloten om het gehele budget in te zetten ten behoeve van een kindpakket voor kinderen uit arme gezinnen. Dit budget komt bovenop het bestaande budget armoedebestrijding. Met het kindpakket wordt beoogd dat kinderen uit arme gezinnen gewoon mee kunnen doen met de maatschappelijke activiteiten. Er heeft inmiddels een inventarisatie plaatsgevonden naar de behoefte, wat geleid heeft tot een pakket in natura zoals een laptop, tweedehands fiets, lidmaatschap sportvereniging, zwemlessen, diploma A en B en de ouderbijdrage van de school.

Een op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. In Berg en Dal hebben naar verluidt 1.900 gezinnen problematische schulden. Voor de kinderen kan dat betekenen dat ze onvoldoende voedsel krijgen, weinig kleding hebben of een koud huis waarin ze wonen.

Het kindpakket houdt in dat kinderen uit arme gezinnen gewoon mee kunnen doen met andere kinderen als het gaat om schoolreisjes of uitstapjes. Ook kunnen deze kinderen zwemlessen A en B in De Lubert volgen (daarvoor heeft de gemeenteraad eerder een motie voor aangenomen). Voor deze regeling is in totaal 348.000 euro beschikbaar. De gemeente verwacht dat daar maar 284.000 euro voor nodig is. Gezinnen met een inkomen tot 130 procent van het minimumloon komen voor deze regeling in de gemeente Berg en Dal in aanmerking.

Meer berichten