Logo gemeentenieuwsonline.nl

Bestuursfuncties vacant bij KBO

GROESBEEK – KBO Groesbeek / De Horst is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden.

Twee huidige bestuursleden hebben te kennen gegeven de functie als bestuurslid niet meer te willen verlengen. De bestuursfuncties betreft actualiteiten en secretariaat. Diegene die enkele uren in de maand vrije tijd wil besteden aan de belangen van de Groesbeekse senioren kan zich aanmelden en informatie inwinnen bij mevrouw Eijmers, 024 3974606. Op dinsdag 10 april wordt de jaarlijkse ledenvergadering gehouden.

Meer berichten