Logo gemeentenieuwsonline.nl

Kerkberichten Parochie Groesbeek

Kerkberichten

Parochie Groesbeek

Opgeven van intenties: Intenties moeten 10 dagen voor het verschijnen van de krant opgegeven zijn. I.v.m. de gewijzigde dag waarop de weekbladen in ons dorp verspreid gaan worden, zal het tijdstip voor het aanleveren van kopij aan de redactie van de weekbladen ook aangepast moeten worden. Aan u het verzoek om voortaan uw misintenties vóór maandag 12.00 uur bij ons Pastorie, Parochie centrum) in te leveren s.v.p.

Overleden: Reinier Wilhelmus Theodorus Fleuren; Wilhelmina Grada Maria Peters-Peters

VIERINGEN

PAROCHIE GROESBEEK

Cosmas en Damianus

Zaterdag 17 maart 19.00 H. Mis m.m.v. KK Horst Sion Breedeweg

Misintenties: Tiel v.d. Berg-Janssen v.w .verjaardag en Piet v.d. Berg de echtgenoot

Zondag 18 maart 10.00 uur Gregoriaanse Hoogmis m.m.v. Schola Cantorum

Misintenties: Jetta Poelen-Müskens, Martien Poelen en zoon Jan Poelen; Piet Cillessen en Anna Lenssen de echtg., v.w. verjaardag

VIERINGEN ST. ANTONIUS

BREEDEWEG

Woensdag 14 maart. 19.00 uur, Eucharistieviering.

Intentie: voor vrede in de wereld en het welzijn van de parochianen.

Zondag 18 maart. 9.30. 5e zondag van de veertigdagentijd.

Eucharistieviering met samenzang.

Misintenties: Hendrina Janssen (jaargetijde), Hendrikus van Breemen de echtg.

en dochter Bertha;

Woensdag 21 maart. 19.00 uur, Eucharistieviering.

Intentie: voor vrede in de wereld en het welzijn van de parochianen.

Opgeven van intenties: op zondag en woensdag voor en na de Eucharistieviering of een enveloppe in de bus Sint Antoniusweg 2 met vermelding: Misintentie Breedeweg; naam en telefoonnr. afzender vermelden.

Meer berichten