Logo gemeentenieuwsonline.nl
Foto: Peter Hendriks

Burgemeester Slinkman ontvangt eerste boek Groesbeekse heelmeesters

Foto: Peter Hendriks

GROESBEEK – Burgemeester Slinkman heeft woensdagmiddag op het gemeentehuis het eerste exemplaar van het boek 'Groesbeekse heelmeesters en gemeente-geneesheren 1813 – 1974, een voortdurende bron van zorg' in ontvangst genomen van de samensteller Gerrie Driessen.

'Verschillende van uw voorgangers', liet Driessen weten, 'hebben veel met de gemeente-geneesheren van doen gehad. U bent de zesde burgemeester die het eerste exemplaar van mijn boeken in ontvangst mag nemen. Gelet op mijn leeftijd verwacht ik niet dat ik dit uit kan breiden tot zeven burgemeesters.'

In deze uitgave wordt een overzicht gegeven van de indertijd in Groesbeek praktiserende heelmeesters, gemeente-geneesheren, particuliere huisartsen en vroedvrouwen. De vroeger bestaande betrekking van gemeente-geneesheer was voor het gemeentebestuur een voortdurende bron van zorg, zowel letterlijk als figuurlijk. Er ontstonden regelmatig conflictsituaties, waarvan de belangrijkste in deze uitgave aan de orde komen.
Gerrie Driessen vervolgt: 'Naar beste weten heb ik getracht een zo compleet mogelijk beeld te schetsen van de in Groesbeek ooit verleende zorg. Ik hoop dat de uitgave mag bijdragen tot meerdere kennis van Groesbeeks verleden. Daarom overhandig ik graag het eerste exemplaar aan u.'

Het tweede exemplaar is bestemd voor Joop Kippersluijs, zoon van de in 1939 in Groesbeek gevestigde huisarts die in de periode van 1947 tot 1973 die tevens als gemeente-geneesheer fungeerde. In verband met haar vele werk voor de kruisvereniging Breedeweg kreeg Dory Stoffelen eveneens een boek overhandigd. Het derde exemplaar was voor Wim van der Weide de kritische lezer uit de leesproef ieder keer ontdekt dat er iets niet klopte.
Burgemeester Slinkman bedankte Gerrie Driessen voor het boek. 'Ik hoop dat dit boek een vervolg gaat krijgen want de zorg in Berg en Dal is weer aan het groeien. Gelukkig hebben we afscheid genomen van pokken en mazelen. De geschiedenis van Groesbeek leeft nog intens. Dit boek is een verrijking van de geschiedschrijving van Groesbeek, die al aardig rijk is dankzij Gerrie Driessen en de Heemkundekring. Wij zijn als gemeente van plan om foto- en filmmateriaal voor iedereen toegankelijk te maken', besloot Slinkman zijn dankwoord.

Meer berichten