Logo gemeentenieuwsonline.nl

'Schromelijke verwaarlozing van den toren', 1924

Overgenomen uit 'Het Vaderland: staat- en letterkundig nieuwsblad' van 9 december 1924:

'Voor vijf jaar reeds vestigde de Geldersche archeologische commissie de aandacht van Gedeputeerde Staten van Gelderland op de schromelijke verwaarlozing van den toren der Ned. Hervormde Kerk te Groesbeek. B.?en?W. van Groesbeek (de toren is gemeente-eigendom) verkeerden in de mening, dat de toren niet in vervallen staat was, de Raad scheen hun mening te delen en dus kon 't verval voortwoekeren, waardoor de toren binnen afzienbare tijd het lot zou kunnen delen, dat de kerk aldaar in Januari 1809 trof. Tijdens een hevige storm stortte deze toen in, alleen het koor kon als kerk dienst blijven doen. (G.D.: 'Het instorten van het schip gebeurde in 1798, in 1809 werd de ravage opgeruimd en het koor tot kerk ingericht'.) Het artikel vervolgt: 'In de loop der vorige maand is een bespreking gehouden tussen B.?en?W. en een vertegenwoordiger van den Rijksmonumenten-commissie met het gevolg, dat thans de Raad ƒ 1000,– voor de reparatie van den toren heeft beschikbaar gesteld. Aan de regering zal een gelijk bedrag verzocht worden en aan de provincie ƒ 750,–.'

Door Gerrie Driessen, Heemkundekring Groesbeek

De uitslag van de aanbesteding sluit af met de mededeling:' De toren zal zoveel mogelijk in zijn oude toestand worden gebracht. Zo zal ook de ingang aan de westzijde, welke dichtgemetseld was, weer worden hersteld'. De op 1 aug. 1925 gepubliceerd uitslag luidt als volgt: Aannemersbedrijf B. van Tienen te Nijmegen f. 3290,-. Aannemers M.Cillessen en J.Thijssen te Groesbeek f. 2675,-, H.Leenders te Berg en Dal f. 2597,-, G.Driessen te Groesbeek f 2587,- en J.van Doorn en J.Tillemans te Groesbeek f 2225,-. Gunning aangehouden. De architect was Oscar Leeuw te Nijmegen, die er voor zorgde dat de in 1809 dichtgemetselde ingang van de toren (de huidige) weer toegankelijk werd. Voor meer info zie de uitgave 'Geschiedenis van Groesbeeks oudste kerk en van 400 jaar protestantse gemeente 1612- 2012'.

Meer berichten