Logo gemeentenieuwsonline.nl

Parochie Groesbeek

Opgeven van intenties: Intenties moeten 10 dagen voor het verschijnen van de krant opgegeven zijn. In verband met de gewijzigde dag waarop de weekbladen in ons dorp verspreid worden, is het tijdstip voor het aanleveren van kopij aan de redactie van de weekbladen ook aangepast. Aan u het verzoek om voortaan uw misintenties vóór maandag 12.00 uur bij ons (Pastorie, Parochie centrum) in te leveren.

Cosmas en Damianus

Zaterdag 19 mei 19.00 uur H.Mis m.m.v. KK Horst Sion Breedeweg

Misintenties: Theodorus van Duijnhoven; Siem Lamers vw sterfdag en verjaardag;

G. Ebbers vw sterfdag; Ria IJsveld-v.d. Poll,overleden fam. v.d. Poll-de Haan.

Zondag 20 mei Pinksteren 10.00 uur H. Mis m.m.v. KK St. Caecilia

Misintenties: Petrus Theodorus Langeveldt, Wilhelmina Antonetta Langeveldt-Derks en Jacques Bleize; Gertruida Sluis-Lamers, Willem Sluis de echtgenoot en Wim de zoon.

Maandag 21 mei 2e Pinksterdag 10.00 uur H. Mis m.m.v. Cantors

Meimaand-Mariamaand

In de kerk van H.H. Cosmas en Damianus wordt op de doordeweekse avonden in de meimaand om 18.30 uur de rozenkrans gebeden en kunt u naar Maria liederen luisteren en/of mee zingen. U wordt van harte uitgenodigd.

St. Antonius Breedeweg

Woensdag 16 mei. 19.00 uur, Rozenhoedje gevolgd door Eucharistieviering.

Intentie: voor vrede in de wereld en het welzijn van de parochianen.

Zondag 20 mei. Hoogfeest van Pinksteren.

9.30 uur. Eucharistieviering met samenzang.

Intentie:

Voor pastor Gerard Thuring.

Voor vrede in de wereld en het welzijn van de parochianen.

Woensdag 23 mei. 19.00 uur, Rozenhoedje gevolgd door Eucharistieviering.

Intentie: voor vrede in de wereld en het welzijn van de parochianen.

Mededeling: In de meimaand wordt op woensdag 19.00 uur het rozenhoedje gebeden voorafgaande aan de eucharistieviering.

Opgeven van intenties: op zondag en woensdag voor en na de Eucharistieviering of een enveloppe in de bus Sint Antoniusweg 2 met vermelding: Misintentie Breedeweg; naam en telefoonnr. afzender vermelden.

Meer berichten