Logo gemeentenieuwsonline.nl
(foto: Archief Gerrie Driessen)
(foto: Archief Gerrie Driessen)

Unieke luchtfoto van Groesbeeks centrum, augustus 1922

Vraag van auteur: Kan foto groter afgedrukt worden ?

Het Instituut voor Militaire Historie (NIMH) stelde het afgelopen jaar meer dan duizend historische luchtfoto's digitaal gratis beschikbaar. De foto's laten zien hoe steden en dorpen in Nederland in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw er uit zagen , aldus de betreffende website. Het hier gepubliceerde gezicht op de dorpskom, is een detail van de originele foto.

Door Gerrie Driessen, Heemkundekring Groesbeek

Luchtopnamen zijn gemaakt tussen 1920 en 1930, een precies jaartal wordt niet genoemd. Toch kan de foto van de dorpskom exact gedateerd worden, omdat de in 1837 herbouwde en in 1868 met twee zijbeuken uitgebreide dorpskerk nog niet gesloopt is. Links van de oude kerk staat de nieuw gebouwde op 27 augustus 1922 ingezegende Cosmas en Damianuskerk. Het is best mogelijk dat die plechtige gebeurtenis toen nog niet had plaatsgevonden. Bekend is namelijk dat eind augustus een begin is gemaakt met de sloop van de oude kerk om op die plek de huidige pastorie te kunnen bouwen. Foto's van pastorie en van de oude en nieuwe kerk zijn opgenomen in Het Rijke Roomse Leven van de Groesbeekse parochie Cosmas en Damianus, blz. 30 t/m 48. Op blz. 55 t/m 59 wordt de geschiedenis beschreven van het op de voorgrond gelegen Hollands klooster en bijbehorende schoolgebouwen. Het middensegment werd gebouwd in 1853 en in 1855 door de Zusters van Liefde betrokken. eeuwenoude straatnaam (Quade – of Kwadestraat) werd pas een halve eeuw ná de komst van de Liefde Zusters veranderd in Kloosterstraat. Het besluit viel tijdens de raadvergadering van 9 augustus 1910. Het R.K. kerkhof dateert van 1849. Tot die tijd werd iedereen begraven bij de eeuwenoude dorpskerk aan de Kerkstraat, sinds 1612 bekend als de protestantse kerk. Terugkerend naar de foto, de rechtsboven staande panden liggen aan de Dorpsstraat. Geheel rechts Café Jacobs met de daarachtergelegen Zaal Wilhelmina.

Meer berichten