Logo gemeentenieuwsonline.nl

Parochie Groesbeek

Opgeven van intenties: In verband met de gewijzigde dag waarop de weekbladen in ons dorp verspreid worden, is het tijdstip voor het aanleveren van kopij aan de redactie van de weekbladen ook aangepast. Het verzoek is om voortaan uw misintenties 12 dagen voor verschijnen van de krant in te leveren vóór maandag 12.00 uur bij ons Pastorie, Parochie centrum).

Overleden: Johannes Wilhelmus Wiendels

VIERINGEN H.H. Cosmas en Damianus

Zaterdag 20 okt. 19.00 uur H. Mis met samenzang

Misintenties:Piet Spanjers en Annie Spanjers-Kosman; Lam Tüss;

Overledenen familie Tüss-de Haan; Toon Wollenberg

Zondag 21 okt. 10.00 uur H. Mis m.m.v. KK St. Caecilia

Misintenties: Overleden ouders Driessen-Nillesen en zoon Willy, Theo Bieleveldt en zus Riny, Huub Schipperheijn en Frans Derksen, Anne Driessen en Pieter Driessen;

Albert Rutten en Raden Soekinem de echtg., dochter José, zonen Waldie en Paul en schoonzoon Mike van Vugt; Wim Derks, Lies Derks-Lamers, Hendrikus Lamers- Maria Lamers Poelen, Agnes Kerkhoff – Thé Kerkhoff, Zuster Bernardo; Gerrit Derks-Bertha Derks-Janssen

Overleden familieleden Lamers en overleden familieleden Derks; Maria Theadora van Elst-Janssen, ouders en overleden familieleden Van Elst en Janssen.

Oktobermaand – Mariamaand

In de kerk van H.H. Cosmas en Damianus wordt van maandag t/m vrijdag om 18.30 uur

het rozenhoedje gebeden en Marialiederen gezongen. Van harte welkom.

Zielboek

In de maand november zullen de vaste ochtendvieringen op de dinsdag en donderdag niet plaatsvinden, in plaats daarvan op dinsdagochtend om 09.00 uur en op donderdag avond

om 19.00 uur gedachtenis van de overledenen, wier namen staan geschreven in het zielboek.

U kunt de namen opgeven in de sacristie of op de pastorie.

VIERINGEN St. Antonius Breedeweg

Woensdag 17 oktober 19.00 uur, Rozenhoedje gevolgd door Eucharistieviering.

Intentie: voor vrede in de wereld en voor het welzijn van de parochianen.

Zondag 21 oktober 29e zondag door het jaar.

Eucharistieviering met samenzang

Intenties: Voor de verjaardag van Wijnand Wijers.

Woensdag 24 oktober 19.00 uur, Rozenhoedje gevolgd door Eucharistieviering.

Intentie: voor vrede in de wereld en voor het welzijn van de parochianen.

Opgeven van intenties: op zondag en woensdag voor en na de Eucharistieviering of een enveloppe in de bus Sint Antoniusweg 2 met vermelding: Misintentie Breedeweg; naam en telefoonnr. afzender vermelden.

Meer berichten