Logo gemeentenieuwsonline.nl

Parochie Groesbeek

Parochie Groesbeek

Opgeven van intenties: In verband met de gewijzigde dag waarop de weekbladen in ons dorp verspreid worden, is het tijdstip voor het aanleveren van kopij aan de redactie van de weekbladen ook aangepast. Het verzoek is om voortaan uw misintenties 12 dagen voor verschijnen van de krant in te leveren vóór maandag 12.00 uur bij ons Pastorie, Parochie centrum).

H.H. Cosmas en Damianus

Zaterdag 24 nov. 19.00 uur H. Mis met samenzang

Misintenties: Overleden ouders Driessen-Nillesen en zoon Willy, Theo Bieleveldt en zus Riny; Huub Schipperheijn en Frans Derksen, Anne Driessen en Pieter Driessen

Zondag 25 nov. 10.00 uur H. Mis m.m.v. KK St. Caecilia

Misintenties: Theodorus Schoenmakers, echtgenote en familie; Overleden fam. Sluis-Lamers

Vrijdag 30 nov. 19.30 uur Adventsmeditatie

In samenwerking met de protestante gemeente in Groesbeek wordt er een wereldmaaltijd gehouden. Deze is op vrijdag 14 december van 18:00 tot 20:00 uur.

Aanmelden kan door middel van formuliertjes, deze liggen achter in de kerk.

St. Antonius Breedeweg

Woensdag 21 november 19.00 uur, Eucharistieviering.

Intentie: voor vrede in de wereld en voor het welzijn van de parochianen.

Zondag 25 november, 34e zondag door het jaar. Eucharistieviering m.m.v.. K.K. Horst-Sion-Breedeweg. Intenties: Voor Jacobus Lamers, Wilhelmina Lamers-Hendriks de echtgenote, zoon Siem Lamers en schoonzoon Jan van Tilburg; Verjaardag Paul Janssen, Catharina Lamers de echtgenote en dochter Ria. Voor de levenden en overleden leden van het kerkkoor Horst-Sion -Breedeweg vanwege het Jaarlijkse Ceciliafeest; Voor Toon de Bruin, vanwege sterfdag.

Woensdag 28 november 19.00 uur, Eucharistieviering.

Intentie: voor vrede in de wereld en voor het welzijn van de parochianen.

Opgeven van intenties: op zondag en woensdag voor en na de Eucharistieviering of een enveloppe in de bus Sint Antoniusweg 2 met vermelding: Misintentie Breedeweg; naam en telefoonnr. afzender vermelden.

Meer berichten