Logo gemeentenieuwsonline.nl
Foto: Joop Verstraaten

Twee jubilarissen bij De Gekleurde Zanger

GROESBEEK – Vrijdagavond zijn voor de opening van de jaarlijkse vogeltentoonstelling van De Gekleurde Zanger twee leden gehuldigd voor hun langdurig lidmaatschap van de vereniging.

De 69-jarige Frans Wijers werd gehuldigd wegens zijn 60-jarig lidmaatschap. Als 8-jarige jongen werd hij door zijn vader Thé Wijers -de oprichter van de vereniging- in 1958 lid gemaakt. Uit handen van de voorzitter Diny Kuijpers ontving Frans de verenigingsspeld terwijl zijn echtgenote Marie in de bloemetjes werd gezet. Frans had in zijn goede jaren wel honderd vogels, maar wegens gezondheidsredenen moest hij hier afscheid van nemen.

Ook voor Jos Janssen uit Millingen was er een speld maar nu van de bond wegens zijn 28-jarig lidmaatschap (23 jaar bij de bond en bij vogelvereniging Klank en Kleur in Millingen en nu 5 jaar bij De Gekleurde Zanger). Hij kreeg de speld van Wim Theloosen voorzitter van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers afdeling Gelderland. Vervolgens werd Wim Kroonen naar voren geroepen. "Als je Wim zegt dan denk je aan de Gekleurde Zanger", aldus voorzitter Diny Kuijpers. "De vereniging is jouw veel dank verschuldigd liet zij weten voor je twintig jaar penningmeesterschap en alle voorkomende werkzaamheden binnen de vereniging. Het bestuur heeft gemeend je te benoemen tot erelid van de vereniging."

De bijhorende speld werd Geert opgespeld door pastoor Van Gestel, die zich zeer vereerd voelde. De mooiste club van Groesbeek is ongetwijfeld De Gekleurde Zanger, liet Van Gestel weten. Hierna maakte de voorzitter de Generaal Kampioen van de tentoonstelling bekend. De Irisch fancykanarie van Hans Rikken uit Lent heeft van de keurmeesters de meeste punten gekregen. Vervolgens kreeg iedereen de gelegenheid de ruim tweehonderd vogels te gaan bewonderen, die in de aparte zaal tentoongesteld waren .

Meer berichten