Verslag intocht Sint Nicolaas te Groesbeek in 1927
Logo gemeentenieuwsonline.nl
Foto: Archief Gerrie Driessen

Verslag intocht Sint Nicolaas te Groesbeek in 1927

Op 6 december 1927 bericht de Prov. Gelderse en Nijmeegse Courant : 'Evenals vorige jaren, kwam ook dit jaar St. Nicolaas een bezoek aan Groesbeek brengen'. Gelet op de plek van verwelkoming, de grensovergang Wyler, vermoedelijk kort ná afloop van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918).

Gerrie Driessen, Heemkundekring Groesbeek.

De courant: 'Evenals vorige jaren, kwam ook dit jaar St.Nicolaas op zijn doortocht een bezoek brengen aan Groesbeek. Te 1 uur gistermiddag werd de goede Sint met schitterend gevolg, een kamerheer en vier pietermannen, verwelkomd aan de Wylergrens door een deputatie uit de St.Nicolaas - commissie alhier. Weldra zette de feeststoet zich in beweging om den goede kindervriend in een open luxe auto dorpwaarts te geleiden. Met de lustig blazende Fanfare Wilhelmina in een stemmig versierde autobus voorop en gevolgd door drie ander luxe auto's, waarin het bestuur van de Fanfare en verdere leden der St.Nicolaas- commissie, werd de route gevolgd door Lagewald (nu Wylerbaan geheten), Nieuweweg, Stekkenberg en Ottenhoffstraat, om de officiële opwachting te doen bij de familie des burgemeester. Honderden en honderden kleinen waren op de been om onder gezang, gejuich en gejoel te genieten van hetgeen de heilig man zo rijkelijk over hen uitstrooide. Na een bezoek aan de pensionaires van Marienthal, werd Sint Nicolaas op het Marktplein een bijzondere hulde gebracht door Groesbeeks burgerij. Sint Nicolaas sprak daarop een vermanend, doch liefdevol woord tot de kleintjes. Hierna werd de tocht voortgezet over Breedeweg, Horst en Heikant en terug in het dorp nam de Sint zijn intrek in de speelgoedwinkel van F. van Bernebeek'.

Foto: Circa 1920 wordt in Zaal Wilhelmina voor het eerst een foto gemaakt van Sint Nicolaas en zijn pietermannen. De links en rechts gezeten heren met hoge hoed zullen als kamerheer gefungeerd hebben. Geheel links staat de winkelier Frans van Bernebeek, tevens voorzitter van de fanfare; waarvan zeker tien leden aanwezig zijn. Links de veldwachter Zweers en rechts een marechaussee en een rijksveldwachter. (foto collectie G.G.Driessen)

Meer berichten