Logo gemeentenieuwsonline.nl
Foto: Archief Gerrie Driessen

Jan de Bruin, landbouwer en boswachter op De Dennenkamp

Jan de Bruin, landbouwer en boswachter op De Dennenkamp, een memorabel man uit de periode 1827 -1917. Hij was 60 jaar boswachter, 50 jaar raadslid en tientallen jaren kerkmeester van de Cosmas en Damianuskerk (1)

Jan de Bruin, geboren te Groesbeek 1827, trouwt in 1855 met de in 1827 geboren Theodora Jacobs. Het echtpaar betrekt een pachtboerderij op de Dennenkamp, later Klein Amerika genoemd. Het landgoed is eigendom van de adellijke familie Van Nispen tot Sevenaer, door wie hij tot boswachter was aangesteld. **

Door Gerrie Driessen, Heemkundekring Groesbeek

Op 12 oktober 1912 bericht De Venlosche Courant : De heer J. de Bruin, lid van de gemeenteraad te Groesbeek, zal 15 oktober a.s. den dag herdenken waarop hij voor 50 jaar geleden het eerst als lid in den raad zitting nam. De 85-jarige nog krasse heer heeft dan een halve eeuw voor de belangen van Groesbeek gewerkt en wij twijfelen niet of deze dag zal voor hem een vreugdedag worden. ** Van die dag doet De Gelderlander als volgt verslag: Gisteren, dinsdag 15 oktober 1912 , was de heer J. de Bruin 50 jaar lid van den raad van Groesbeek. Feestelijk per rijtuig aan zijn woning afgehaald door een commissie uit den raad, werd hij in een buitengewone raadszitting door den burgemeester gecomplimenteerd, die hem namens de leden van den raad een fraai herinneringsgeschenk aanbood. Zoals wij gisteren reeds meldden, deed de Regering van haar belangstelling blijken door den jubilaris de gouden eremedaille van de Oranje Nassau - Orde te verlenen. ** De jubilaris had veel uithoudingsvermogen, want de afstand van zijn huis tot de dorpskom was zo'n drie kilometer en de weg zanderig, heuvelachtig en onverlicht. Vooral in de wintertijd met sneeuw en ijs, moet hij ontberingen geleden hebben. Toch heeft hij – lopende of met paard en wagen– vijftig jaar lang een paar keer per week de weg afgelegd naar het gemeentehuis en de dorpskerk. Aangenomen wordt dat zijn vrouw ook 'haar mannetje stond'. Immers, de boerderij stond op een afgelegen plek en haar man was vaak afwezig. Wordt vervolgd.

Foto van familie Zwiterloot-de Bruin.

Meer berichten