Logo gemeentenieuwsonline.nl

Parochie groesbeek

Opgeven van intenties: I.v.m. de gewijzigde dag waarop de weekbladen in ons dorp verspreid worden, is het tijdstip voor het aanleveren van kopij aan de redactie van de weekbladen ook aangepast. Het verzoek is om voortaan uw misintenties 12 dagen voor verschijnen van de krant in te leveren vóór maandag 12.00 uur bij ons Parochie centrum).

H.H. COSMAS EN DAMIANUS

Zondag 17 februari 10.00 uur H. Mis m.m.v Schola cantorum

Misintenties: Huub Schipperheijn en overleden familie; Will Smeding-Melis v.w. verjaardag

Dinsdag 19 febr. 09.00 uur H. Mis Cosmas en Damianus

Donderdag 21 febr. 09.00 uur H. Mis Cosmas en Damianus

Zaterdag 23 febr. 17.00 uur H. Mis 't Trefpunt de Meent m.m.v. Senioren Breedeweg

Zaterdag 23 febr. 19.00 uur H. Mis Kapel Kloostertuin met samenzang

ST. ANTONIUS BREEDEWEG.

Zondag 17 februari 9.30 uur. Eucharistieviering m.m.v. KK Horst Sion Breedeweg

Misintenties: Voor Annette van Laar v.w. haar verjaardag en voor de overleden familie

Kosman – Kersten; Antonius Jacobs en Wilhelmina Janssen de echtgenote.

Woensdag 20 februari 19.00 uur. Eucharistieviering.

Intentie: voor vrede in de wereld en voor het welzijn van de parochianen.

Opgeven van intenties: op zondag en woensdag voor en na de Eucharistieviering of een enveloppe in de bus Sint Antoniusweg 2 met vermelding: Misintentie Breedeweg; naam en telefoonnr. afzender vermelden.

Meer berichten