Logo gemeentenieuwsonline.nl

Medicijnresten in ons water? Maakt dat ons beter of juist ziek?

BEEK - De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder en gebruikt daardoor steeds meer medicijnen. De resten daarvan, momenteel zo'n 140 ton per jaar, komen via het riool en de waterzuivering in onze sloten en rivieren terecht. Dat is slecht voor de waterkwaliteit en voor het leven in en rond het water. Ook in het Rijk van Nijmegen speelt dit probleem.

"Uit metingen van de waterbeheerders blijkt dat voor een aantal medicijnresten hogere concentraties worden aangetroffen dan de concentratiegrens die veilig is voor waterorganismen. Via het oppervlaktewater en het grondwater komen medicijnresten vervolgens in het drinkwater terecht. "Gelukkig is de drinkwaterkwaliteit nu nog niet in het geding, maar deze komt wel steeds meer onder druk te staan", vandaar dat het hoogste tijd wordt om maatregelen te treffen" aldus Gert Siemons, medeorganisator van het Watercafé op dinsdagavond 26 februari in het Kulturhus in Beek. "We willen die avond dit onderwerp verder uitdiepen en met belanghebbenden discussiëren over mogelijke concrete maatregelen, om dit probleem zo hoger op de politieke agenda te krijgen.

Programma Water Natuurlijk Watercafé, 26 februari in het Kulturhus in Beek19:30 uur: Inloop met koffie en thee. 20:00 uur: Opening door Cathy van Beek, korte uitleg door Hennie Roorda, Heemraad/lijsttrekker WaterNatuurlijk Rivierenland, over de aanpak in Rivierenland. 20:20 uur: Marc de Rooy, ministerie van I&W, over de landelijke ketenaanpak medicijnen in water. 20:40 uur: Kees kramers, hoogleraar klinische farmacologie, over medicijnen in ons milieu en wat we er nu al aan kunnen doen. 20:50 uur: Cathelijn Aukes, huisarts, over hoe dit werkt in de praktijk. 21:00 uur: Debat met lokale politici/artsen/apothekers en bewoners. 21:30 uur: Borrel.

Meer berichten