Logo gemeentenieuwsonline.nl

De Zeelt klaar voor de toekomst

MILLINGEN - Een tijdje geleden is hengelsportvereniging De Zeelt gestart met het opschonen van viswater De Molenkolk in Millingen a/d Rijn. Dit alles had niet gerealiseerd kunnen worden zonder de hulp van heel veel vrijwilligers.

Deze opschoonactie is een voorzet voor het grote her-inrichtingsplan Molenkolk. "We zijn hierover al een tijd in overleg met de gemeente Berg en Dal en we hopen eind april daadwerkelijk van start te kunnen gaan. Wat is er tot nu toe gebeurd, welke plannen liggen er?

Het afgelopen jaar zijn er gesprekken geweest met Staatsbosbeheer omtrent het gebruik van wateren van Staatsbosbeheer. Er is een win-win situatie ontstaan: De Zeelt organiseert schoonmaakacties bij de wateren in Kekerdom en houdt controle om misstanden te voorkomen (binnenkort hebben we twee gediplomeerde controleurs binnen onze vereniging). In ruil daarvoor mag er gebruik gemaakt worden van het water van Staatsbosbeheer.

We zijn in gesprek met Humanitas, de organisatie die de buitenschoolseopvang in Millingen regelt. Van hen kwam het verzoek om voor de BSO-kinderen een visactiviteit te organiseren bij De Molenkolk. We vinden dat een mooi initiatief en de voorbereidingen zijn in volle gang. Via de Sint-Martinusschool proberen we kinderen te betrekken bij de natuur rond het water en bij de sportvisserij. Het plan is om in samenwerking met Sportvisserij Nederland een educatieve jeugdvisdag te organiseren.

Wij staan open voor het gebruik van De Molenkolk door de Sint-Martinusschool: onderdelen van hun project-onderwijs zouden daar uitgevoerd kunnen worden. Inmiddels hebben al contact met de Sint-Martinusschool gehad, zij zijn zeer enthousiast over de ideeën en willen hier dan ook gebruik van gaan maken wanneer De Molenkolk gereed is. Als dit alles als positief ervaren wordt, zullen we ook contact op gaan nemen met andere scholen in de regio", aldus het bestuur van HSV De Zeelt.

Meer berichten