Logo gemeentenieuwsonline.nl

Parochie Groesbeek

Opgeven van intenties: Het verzoek is om voortaan uw misintenties 12 dagen voor verschijnen van de krant in te leveren vóór maandag 12.00 uur bij ons Parochie centrum).

H.H. COSMAS EN DAMIANUS

Vrijdag 1 maart 19.30 uur Meditatie

Zondag 3 maart 10.00 uur H. Mis m.m.v KK Horst Sion Breedeweg

Misintenties: Gerardus de Bruijn en Maria de Bruijn-Vullings i.v.m. sterfdag; Willem Sluis en Gertruida Lamers de echtg. en Wim de zoon

Dinsdag 5 mrt. 09.00 uur H. Mis Cosmas en Damianus

Dinsdag 5 mrt. 14.00 uur Ziekenviering Cosmas en Damianus

Woensdag 6 mrt. 17.00 uur Aswoensdag-H. Mis 't Trefpunt de Meent met samenzang

Woensdag 6 mrt. 19.00 uur Aswoensdag-Gebed-communiedienst Kapel Kloosteruin

Woensdag 6 mrt. 19.00 uur Aswoensdag-H. Mis m.m.v KK Horst-Sion-Breedeweg

Donderdag 7 mrt. 09.00 uur H. Mis Cosmas en Damianus

Zaterdag 9 mrt. 17.00 uur H. Mis 't Trefpunt de Meent m.m.v. Seniorenkoor Dorp

Zaterdag 9 mrt. 19.00 uur. H. Mis Kapel Kloostertuin met samenzang


ST. ANTONIUS BREEDEWEG.

Woensdag 27 februari 19.00 uur. Eucharistieviering.

Intentie: voor vrede in de wereld en voor het welzijn van de parochianen.

Zondag 3 maart 09.30 uur. Eucharistieviering met samenzang

Intenties: Antonius Jacobs en Wilhelmina Janssen de echtgenote.

Woensdag 6 maart. Aswoensdag. Begin van de veertigdagentijd 19.00 uur. Eucharistieviering met samenzang

Intentie: voor vrede in de wereld en voor het welzijn van de parochianen.

Opgeven van intenties: op zondag en woensdag voor en na de Eucharistieviering of een enveloppe in de bus Sint Antoniusweg 2 met vermelding: Misintentie Breedeweg; naam en telefoonnr. afzender vermelden.

Meer berichten