Logo gemeentenieuwsonline.nl

Geluidsnormen optochten polder binnen de perken...

REGIO - Het Helaho (optochtorganisatie van de vier polderoptochten) wil langs deze weg alle deelnemers van harte dankzeggen en feliciteren met het beheersen van de geluidsnormen tijdens de optocht.

Bij het uitreiken van de startnummers heeft de organisatie aangegeven wat voor hen, de organisatie en het publiek het belang is van het beheersen van de geluidsnormen. De organisatie is zeer ingenomen met het feit dat iedereen zich aan de normen heeft gehouden. Slechts enkele wagens waren iets over de norm. Het akoestisch bureau dat de geluidmetingen verrichtte, gaf echter aan dat deze overschrijdingen zo minimaal waren, dat ze niet behoren te worden bestraft. Zodra de volledige geluidsrapporten binnen zijn zal de organisatie de bewuste wagens wel attenderen op het feit dat ze eigenlijk nog iets te hard waren, maar nogmaals de organisatie is zeer tevreden met het resultaat en we hoeven geen officiële waarschuwingen of uitsluitingen te geven. Deelnemers bedankt.

Meer berichten